Nikkei Drug Information / AUG. 2021

Illustration: Makiko Azakami, Masao Kanou, STUDIO SUE

BACK